Księgarnia Internetowa

 

Nowe Przymierze Audio

O nas
Liga Biblijna jest chrześcijańską, ponadwyznaniową organizacją misyjną. Swoją działalność rozpoczęła w Stanach Zjednoczonych w 1938 roku. Zasięgiem objęła ponad 80 krajów świata na wszystkich kontynentach. Dzięki staraniom jednego z przywódców Bible League, człowieka o wielkim sercu dla Polski, w 2001 roku BL rozpoczęła działalność również w naszym kraju. Obecnie współpracujemy z partnerskimi oddziałami Ligi Biblijnej i innymi misjami o podobnej wizji z Polski, Europy i Kanady.

W dziele upowszechniania Słowa Bożego w języku polskim ściśle współpracujemy z Ewangelicznym Instytutem Biblijnym z Poznania, który od kilkunastu już lat jest zaangażowany w przekład Pisma Świętego którego jesteśmy głównym wydawcą.

Więcej …

Szukaj

Służba Więzienna

Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Łk 4,18.19

alt

Wizja, czyli o co nam chodzi?

Pan Jezus rozpoczął swoją służbę cytując Proroka Izajasza. Nasza służba kontynuuje misję, jaką zapoczątkował nasz PAN. Jej częścią jest ogłaszanie wyzwolenia tym, którzy są więźniami. Jednak tak, jak w przypadku Jezusa, mamy na myśli ogłaszanie wyzwolenia nie od krat, ale od grzechu, którego więzienne kraty są często konsekwencją. W naszym kraju mamy wyjątkowy czas i okazję do tego, aby ogłaszać Ewangelię właśnie więźniom.


Początek naszej służby w więzianiach

altW 2006 roku grupa więźniów jednego z polskich więzień zwróciła się do nas z prośbą o pomoc w zdobyciu Biblii. Ucieszyło to nas, bo po to właśnie jesteśmy!!! Jednak było to wtedy dla nas zupełnie nowe doświadczenie i wyzwanie. Choć naszym celem jest pomoc w zdobyciu Pisma Świętego na własność, robimy to w specyficzny sposób: poprzez kursy biblijne, dzięki którym uczestnicy zdobywają w pierwszej kolejności Nowy Testament, a  następnie całą Biblię. Do tej pory jednak, w ten sposób zaopatrywaliśmy tylko kościoły i ich służby ewangelizacyjne. Teraz otwierała się możliwość docierania ze Słowem Bożym również do osadzonych w Zakładach Karnych i "poprawczakach".

Odpowiedzieliśmy na tą potrzebę tak, jak potrafiliśmy. Zanim dostarczyliśmy Pisma Święte, członkowie tej grupy otrzymali wydawane przez nas materiały kursów biblijnych, których celem jest zapoznawanie ze Słowem Bożym i Jego przesłaniem, i jednocześnie umożliwienie zdobycia własnego egzemplarza Biblii. Po jakimś czasie grupa się rozrosła i otrzymaliśmy kolejne prośby z tego, a później z kolejnych Zakładów Karnych. Służba w więzieniach powoli, ale sukcesywnie zaczęła się rozwijać.

Zaspokoić potrzebę 

altDo obecnej chwili, dzięki Bożej łasce, Projekt Filip dotarł do ponad 80 Zakładów Karnych, w całej Polsce. Ponad 6,000 osadzonych otrzymało materiały ewangelizacyjne LB. Około 3,000 rozpoczęło interaktywne studiowanie Słowa Bożego. Kilkuset powierzyło swoje życie Panu Jezusowi i zostało ochrzczonych. Mimo tego, grupa do której udało nam się dotrzeć, to tylko ułamek wielkiej potrzeby o jakiej ciągle jesteśmy informowani i jaką dostrzegamy. Coraz więcej skazanych, ale i kościołów i osób służących w Zakładach Karnych prosi nas o wsparcie, o materiały do studium biblijnego i Pismo Święte.

W Polsce mamy około 150 Zakładów Karnych, w których przebywa ponad 70 000 skazanych! Połowa z nich, nie ma stałego dostępu do regularnej posługi duszpasterskiej prowadzonej przez ewangeliczne wspólnoty. Potrzeba jest więc bardzo wielka. Jak ją pragniemy zaspokajać?

  • Tam gdzie prowadzona jest służba przez ewangeliczne kościoły i misje, sytuacja jest łatwiejsza. Wspieramy je naszymi materiałami edukacyjnymi oraz egzemplarzami Pisma Świętego. Utrzymujemy z nimi stały kontakt, uczestniczymy od czasu do czasu w różnego rodzaju spotkaniach, chrztach i innych uroczystościach.
  • altW Zakładach Karnych gdzie nie ma takiej służby, wspieramy osadzonych bezpośrednio, prowadząc kursy w sposób korespondencyjny. Wymaga to jednak znacznego zaangażowania i czasu, a też nie przynosi to tak dobrych efektów, jak praca prowadzona na miejscu i towarzyszenie osadzonym w poznawaniu Słowa Bożego i ich duchowym rozwoju.

W sytuacji jaką mamy, naszym celem jest pomoc w rozpoczęciu służby w tych Zakładach Karnych, gdzie jej jeszcze nie ma. Chcemy wspierać kościoły, które pragną rozpocząć tą trudną pracę misyjną. Dlatego uczestniczymy w różnego rodzaju chrześcijańskich spotkaniach i konferencjach misyjnych, aby poznawać lepiej specyfikę tej służby, poznawać osoby pragnące docierać do osadzonych i informować o narzędziach jakie oferujemy.

Trwałe owoce 

altObecnie z naszej  pomocy korzysta kilka misji więziennych oraz kilkanaście kościołów ewangelicznych pracujących systematycznie w ponad 30 Zakładach Karnych. Kolejne kościoły wyrażają taką chęć i czekają na szkolenia. Choć celem Ligi Biblijnej jest rozpowszechnianie Słowa Bożego, to nie zależy nam jedynie na rozdaniu jak największej liczby egzemplarzy Biblii, ale na jej rzeczywistym czytaniu, poznawaniu i rozumieniu Jej przesłania, bo tylko takie podejście daje nadzieję na prawdziwą zmianę życia. To wymaga pracy ze strony chrześcijan, ale praca ta jest konieczna aby pojawiły się trwałe owoce.

Pragniemy, aby w każdym więzieniu funkcjonowała przynajmniej jedna grupa biblijna, do której mógłby przyłączyć się każdy, pragnący poznawać Boga i Jego Słowo. Chcemy stworzyć możliwość prawdziwej resocjalizacji tym, którzy autentycznie pragną zmienić swoje życie. Pomyślmy tylko chwilę o tych, których złe decyzje zaprowadziły na skraj przepaści zwątpienia, beznadziei, smutku i porażki życiowej. Jeżeli nie dotrzemy do nich ze zbawienną ewangelią, wielu z nich już nigdy nie będzie miało szansy na wybawienie od winy i potępienia, nie doświadczy poczucia akceptacji i miłości.  Tylko Bóg przez Jezusa może im zaoferować prawdziwe, głębokie oczyszczenie od grzechu i jego duchowych konsekwencji, a we właściwym kierunku może ich poprowadzić Jego Słowo.

altChcemy ratować tych, na których często już nikomu nie zależy. Nie ma dla nas większej radości niż widzieć, jak ludzie przesiąknięci złem, odwracają się od niego ku Bogu, jak ich życie zmienia się, jak ich relacje z innymi są uzdrawiane, jak wielu z nich odbudowuje to, co sami wcześniej zniszczyli. Ich zmienione życie jest wielkim świadectwem tego, jak bardzo radykalnie Bóg może zaingerować w życie człowieka. Takie życie jest dla innych wielką zachętą do szukania Boga i Jego przebaczenia. Ma wielki, nie do przecenienia wpływ na społeczeństwo. Chcemy współdziałać z Bogiem i wykorzystać czas i możliwości, jakie daje.

Realizacja tak wielkiego celu wymaga czasu, koncentracji na tym zadaniu, nakładów finansowych oraz zaangażowania, koordynacji pracy wielu służb i osób już działających w Zakładach karnych, bądź chcących się zaangażować do takiej służby. Chcemy w tym uczestniczyć!

Prosimy Was o modlitwę o wszystkich usługujących w więzieniach, o ich bezpieczeństwo i mądrość w tej trudnej pracy. Módlmy się razem, aby przede wszystkim Duch Święty przygotowywał serca skazanych; aby ich pocieszał, dawał nadzieję na zmianę życia wzbudzał potrzebę poznania Boga i przyjęcia daru Życia Wiecznego w Chrystusie.

 
(C) 2009 - 2017 Liga Biblijna w Polsce | realizacja medox.pl | projekt graficzny grafium.com.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.