© 2009 - 2024 Liga Biblijna w Polsce Polityka prywatności | Polityka cookies
realizacja medox.pl

Uczestnicy warsztatów do pracy ze znajomymi używają specjalnie przygotowanych materiałów ewangelizacyjno-uczniowskich zwanych serią Odkrycia, które w uporządkowany sposób pomagają prowadzić naszych przyjaciół do Jezusa, uczniostwa i lokalnej wspólnoty. Każdego roku około 2000 osób kończy w ten sposób któryś z proponowanych przez nas studiów biblijnych. 

Materiały obejmują:

Broszury wstępne, profilowane tematycznie publikacje przygotowane specjalnie dla osób przechodzących przez różnorodne problemy i trudny czas, np. utracili kogoś bliskiego, zmagają się z ciężką chorobą, z odrzuceniem, niskim poczuciem wartości lub innymi życiowymi trudnościami. Wewnątrz – starannie dobrane fragmenty Pisma Świętego opatrzone krótkimi, zwartymi komentarzami, pełne zrozumienia dla osób cierpiących. Każda z broszur kończy się zaproszeniem do rozpoczęcia stacjonarnego lub internetowego kursu ewangelizacyjno-uczniowskiego Odkryj Życie

Razem Projekt Filip

Kurs "Odkryj życie" który jest podstawowym studium Ewangelii Jana. Dedykowany jest głównie dla kontaktów 1:1. Nagrodą dla jego absolwentów jest Pismo Święte (Nowe Przymierze) i pamiątkowe świadectwo ukończenia kursu.

kurs odkryj życie

Kurs biblijny dla grup (stosowany również 1:1) prowadzący do uczniostwa i lokalnej wspólnoty. Po zakończeniu pierwszego przewodnika Odkryj Pokój uczestnik otrzymuje w prezencie najnowsze wydanie Pisma Świętego. Po następnych dwóch – certyfikat jego ukończenia.

kurs biblijny

Kurs biblijny dla dzieci LEOŚ, podczas którego dzielny lew LEOŚ prowadzi małych uczestników do ciekawych przemyśleń biblijnych, krzyżówek i łamigłówek. Zakończenie każdego z trzech podręczników honorujemy wręczeniem atrakcyjnej nagrody, co niesamowicie mobilizuje do dalszej pracy.

kurs leoś

W trakcie wszystkich kursów biblijnych (dorośli i dzieci) absolwenci zdobywają Nowe Testamenty, a w końcu całe Biblie. Nie jesteśmy dystrybutorami Pisma Świętego, raczej wkładamy całe zaangażowanie, aby przygotować ludzi na jego otrzymanie. Materiały skłaniają do fascynacji Słowem Bożym, pomagają w samodzielnej pracy z tekstem biblijnym i rozprawiają się ze stereotypowym myśleniem, że Biblia jest księgą wyłącznie dla duchownych.

Materiały do pracy ze znajomymi wraz z nagrodami są udostępniane wyłącznie osobom, które brały udział w warsztatach szkoleniowych. To jedyny kanał ich dostępności. Uczestnicy PROJEKTU FILIP korzystają z nich bezpłatnie.

Liga Biblijna w Polsce
Aleja Warszawska 352
39-400 Tarnobrzeg

Podaruj teraz

Konto misyjne
PLN: Santander 59 1090 2750 0000 0001 3413 8560
EU: Santander PL 43 1090 2750 0000 0001 3413 8460
GBP: Santander PL 89 1090 2750 0000 0001 3413 8505
USD: Santander PL 31 1090 2750 0000 0001 3413 8482
SWIFT: SCFBPLPWXXX

© 2009 - 2024 Liga Biblijna w Polsce Polityka prywatności | Polityka cookies
realizacja medox.pl